Page 3 of 3

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Wed Jul 15, 2009 1:32 pm
by bsk
Hmm, try it without being root.

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Wed Jul 15, 2009 2:14 pm
by annodevries
I will try tomorrow; I go to sleep now. Thank you so far. I will let you know whether i shall succeed or not.

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Thu Jul 16, 2009 1:00 am
by moredruid
OK, laten we het eens zo proberen:

log in op de hda als root.
open een terminal.
tik het volgende commando in:
vi diskmounter.sh
er wordt nu een editor geopend
druk op "i" (zonder de quotes) om naar insert mode te gaan.
kopieer de volledige tekst in het code blok hieronder:

Code: Select all

#!/bin/bash #################### # This utility searches for available HFS+, NTFS and FAT32 partitions, creates # mount points for them and mounts the partitions # # (c)2008 Luigi Capriotti <l.capriotti@tiscali.it> for use in LiveXBMCV2 # Base on "diskmount" by Dennis Kaarsemaker <dennis@ubuntu-nl.org> # # This program is free software; you can redistribute it and/or # modify it under the terms of the GNU General Public License # as published by the Free Software Foundation; either version 2 # of the License, or (at your option) any later version. # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program; if not, write to the Free Software # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. ################### VERBOSE='n' # Root check if [[ $UID != 0 ]]; then echo 'You should run this program as root or using sudo' exit 1 fi OPTIONS='user,fmask=0133,dmask=0022,uid=1000,gid=1000' MACOPTIONS='user,file_umask=0133,dir_umask=0022,uid=1000,gid=1000' EXTOPTIONS='' # Now for the real work drivesntfs=`fdisk -l | grep -i 'ntfs' | awk -F '/| ' '{print $3}'` drivesfat=`fdisk -l | grep -i 'fat32' | awk -F '/| ' '{print $3}'` driveshfs=`fdisk -l | grep -i 'Apple_HFS' | awk -F '/| ' '{print $3}'` drivesext=`fdisk -l | grep -i 'Linux' | grep -v 'swap' | awk -F '/| ' '{print $3}'` if [ ! -d /media ]; then mkdir /media fi donesomething='n' for drive in $drivesntfs; do if [[ ! `grep $drive /etc/fstab` && ! `pmount | grep $drive` && ! `mount | grep $drive` ]]; then if [ -e /sys/block/${drive%?}/removable ]; then if [ "$(cat /sys/block/${drive%?}/removable)" = "0" ]; then if [ ! -d /media/$drive ] ; then mkdir /media/$drive fi mount -t ntfs -o rw,$OPTIONS /dev/$drive /media/$drive donesomething='y' if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Mounted /dev/$drive as '/media/$drive' (read-only)" fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - removable drive" fi fi fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - already in /etc/fstab or mounted" fi fi done for drive in $drivesfat; do if [[ ! `grep $drive /etc/fstab` && ! `pmount | grep $drive` && ! `mount | grep $drive` ]]; then if [ -e /sys/block/${drive%?}/removable ]; then if [ "$(cat /sys/block/${drive%?}/removable)" = "0" ]; then if [ ! -d /media/$drive ]; then mkdir /media/$drive fi mount -t vfat -o rw,$OPTIONS /dev/$drive /media/$drive donesomething='y' if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Mounted /dev/$drive as '/media/$drive' (read-only)" fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - removable drive" fi fi fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - already in /etc/fstab or mounted" fi fi done for drive in $driveshfs; do if [[ ! `grep $drive /etc/fstab` && ! `pmount | grep $drive` && ! `mount | grep $drive` ]]; then if [ -e /sys/block/${drive%?}/removable ]; then if [ "$(cat /sys/block/${drive%?}/removable)" = "0" ]; then if [ ! -d /media/$drive ]; then mkdir /media/$drive fi mount -t hfsplus -o rw,$MACOPTIONS /dev/$drive /media/$drive donesomething='y' if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Mounted /dev/$drive as '/media/$drive' (read-only)" fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - removable drive" fi fi fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - already in /etc/fstab or mounted" fi fi done for drive in $drivesext; do if [[ ! `grep $drive /etc/fstab` && ! `pmount | grep $drive` && ! `mount | grep $drive` ]]; then if [ -e /sys/block/${drive%?}/removable ]; then if [ "$(cat /sys/block/${drive%?}/removable)" = "0" ]; then if [ ! -d /media/$drive ]; then mkdir /media/$drive fi mount -o rw,$EXTOPTIONS /dev/$drive /media/$drive donesomething='y' if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Mounted /dev/$drive as '/media/$drive' (read-only)" fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - removable drive" fi fi fi else if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then echo "Ignoring /dev/$drive - already in /etc/fstab or mounted" fi fi done if [[ $VERBOSE == 'y' ]]; then if [[ $donesomething == 'y' ]]; then echo "All Linux, Windows and Mac partitions on non-removable disks have been mounted" else echo "No usable Linux, Windows or Mac partitions found on non-removable disks" fi fi
ga terug naar je terminal met vi in insert modus.
druk de volgende toetscombinatie in om te plakken:
Shift+Insert (of rechtermuisklik in de terminal en kies plakken)
dan druk je op Escape, dan de volgende toetscombinatie: :wq
je landt dan weer op de command line, je bent er nu bijna.
typ nu het volgende commando in: chmod u+x diskmounter.sh
en dan: ./diskmounter.sh

wat is het resultaat daarvan?

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Thu Jul 16, 2009 5:39 am
by bsk
Bedankt voor de hulp moredruid ik dit nog niet heeft gedaan, zodat dit het oplossen van problemen helpt me zo goed. Ik ben van plan om de wiki in het einde, maar als u de tijd zou het zeer op prijs gesteld als u zou kunnen helpen met die, die het gemakkelijker maken voor anderen doen dit ook.

Ook veel van de gebruikers dat weten over Linux makkelijker te installeren het besturingssysteem op een klein station en vervolgens houden van aandelen op een Windows / OS X-compatibel station voor het geval er iets vreselijk mis. Ive ervaren dit probleem als ik slechts een station, mijn grub partitie borked en ik had om mijn aandelen off van het kostte me 2 dagen, want ik had om de overdracht en dat alles met een andere Linux LiveCD omdat ik niet over een andere Linux vak handig. Dit is een goede oplossing voor u allen dat alleen Linux draaien voor Amahi en Windows / OS X voor uw klanten.

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Thu Jul 16, 2009 11:34 am
by annodevries
Het probleem bleek de rechten te zijn om Diskmounter uit te voeren. Verderop in de wiki (waarom heb ik niet eerst verrder gelezen?) staat dat je dan de rechten moet verkrijgen met het commando; "$ chmod 755 Diskmounter.sh ". Daarna kon ik Diskmounter uivoeren. Het enige waar ik toen nog mee worstelde was om die nieuwe schijf ook bij de shares in de HDA te krijgen. Daarvoor moest ik het juiste pad weten. Dat bleek te zijn:" /media/Elements/books", waarin elements de naam van de schijf is en books de naam van de betreffende directory. Nu ben ik druk bezig de nieuwe schijf naar mijn wensen in te richten. Allemaal bedankt voor jullie hulp. Thank you ver much for your help.
anno.

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Thu Jul 16, 2009 12:03 pm
by moredruid
fijn dat het je uiteindelijk gelukt is om het script uit te voeren.
kun je aangeven wat je onduidelijk vond in de wiki? wellicht kunnen we de stappen nog eenvoudiger uitleggen.

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Thu Jul 16, 2009 12:15 pm
by annodevries
Wel allereerst ben ik natuurlijk een beginneling, die nog nauwelijks iets kan op de commandline.
Ten tweede maakt het Engels het niet echt toegankelijker voor mij.
Ten derde probeerde ik gewoon lijnrecht de tekst van de wiki te volgen:

"Adding a second hard drive to your HDA
From Amahi

A secondary hard drive (fat32, ntfs, etc) can be added for additional storage in your Amahi HDA. First thing's first, make sure your drive is connected properly and detected by the bios.

It can be configured to mount permanently using the diskmounter script (thanks to Dennis Kaarsemaker and Luigi Capriotti).

* Execute the script as root and answer YES to the prompt to make the drive writable to all users."

Dat probeerde ik en ik stuitte op het feit dat ik geen rechten had, ook niet als root! Ik kon dus ook nergens YES antwoorden.

Pas een dag later na alle probeersels en hulp uit het forum. las ik de wiki verder en ontdekte daar:


"If you get the following error "bash: ./Diskmounter.sh: Permission denied" try executing the following without the commas:

$ chmod 755 Diskmounter.sh"

Vervolgens was het voor mij nog een puzzel om te bedenken wat het pad moest zijn om shares aan te maken in de HDA op de nieuwe schijf.

Ik heb nog twee harde schijven die ik wil toevoegen aan da Hda. Moet ik dan de procedure met diskmounter script voor iedere schijf uitvoeren?

Anno

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Thu Jul 16, 2009 11:42 pm
by moredruid
als antwoord op je laatste vraag: ja, maar je hoeft de disks niet een voor een eraan te hangen.

ik zal de Wiki eens nalopen of de stappen niet duidelijker kunnen.

Re: Nieuwe harde schijf

Posted: Fri Jul 17, 2009 12:12 am
by moredruid
Ik heb de wiki aangepast... Anno, kun je aangeven of dit duidelijker is?